Механична обработка

1/6

Материалната ни база разполага с високо производителни много осни, шпинделни машини за механична обработка на метали, гравиращи и металообработващи машини.

Професионализмът и опита на инженерния екип ни позволява да оптимизираме работните процеси.

Горещо щамповане

hot-stamping
hot-stamping

hot-stamping-1
hot-stamping-1

hot-stamping-3
hot-stamping-3

hot-stamping
hot-stamping

1/4

Предлагаме горещо щамповане на детайли като за изработването им  използваме една от най-съвременните технологии за горещо щамповане.

Хоризонталното и вертикално щамповане в няколко направления и индукционното нагряване на заготовките, дават възможност за оптимизиране количеството материал за единица изделие, равномерност и еднаквост на процеса на щамповане, и обработката на голяма гама от изделия.