top of page

Механична обработка

Материалната ни база разполага с високо производителни много осни, шпинделни машини за механична обработка на метали, гравиращи и металообработващи машини.

Професионализмът и опита на инженерния екип ни позволява да оптимизираме работните процеси.

Горещо щамповане

Предлагаме горещо щамповане на детайли като за изработването им  използваме една от най-съвременните технологии за горещо щамповане.

Хоризонталното и вертикално щамповане в няколко направления и индукционното нагряване на заготовките, дават възможност за оптимизиране количеството материал за единица изделие, равномерност и еднаквост на процеса на щамповане, и обработката на голяма гама от изделия.

bottom of page