top of page

Барабанна линия

Иновативната автоматична барабанна линия за нанасяне на никелово покритие върху  дребногабаритни месингови изделия има изключително висока производителност: 2400 кг./смяна (показателите са ориентировъчна и зависи от спецификата на детайлите и покритието). Технологията на линията, освен гаранция за висока норма, комбинира стабилно качество и еднаквост на процеса. Благодарение на опита и професионализма на екипа, успяваме да задоволим изискванията и препоръките на нашите клиенти. Съчетаването на процесите , ни дава една добра конкурентноспособна основа  на пазара.

Стативна линия

Автоматичната стативна линия за нанасяне защитно и декоративно покритие върху метали има производствен капацитет от 1200 кг./смяна (показателите са ориентировъчна и зависи от спецификата на детайлите и покритието). Подвесковата технология на линията, дава възможност за обработка на нестандартни и едрогабаритни изделия. По този начин увеличаваме обхвата на предлаганата услуга, без да занижаваме качеството.

bottom of page